Wystawa czasowa „Piękno strzechą kryte”

Wystawa czasowa “PIĘKNO STRZECHĄ KRYTE”

 

„Piękno strzechą kryte” to wystawa fotograficzna i rysunkowa prezentująca nieistniejące dziś przykłady budownictwa ludowego regionu Małopolski Zachodniej, reprezentowanej przez grupę etnograficzną Krakowiaków Zachodnich. Na fotografiach zobaczyć można piękno krajobrazu małopolskich wsi, które kryto strzechą jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. Fotografie wykonano w większości w latach 60, 70 i 80 tych XX wieku, w większości pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, z Archiwum oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Rysunki wykonał Oskar Huniak.


Wystawa czasowa: „Piękno strzechą kryte”

Czas ekspozycji: 26 maja – 31 października 2018 r .

Miejsce ekspozycji: Spichlerz z Kościelca. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Scenariusz i realizacja: Anna Latko – Serafińska

Współpraca: Stanisława Dusza, Mirosław Grzywnowicz, Piotr Skórkiewicz

 

Ustawienia