Wystawa czasowa -„Przemysł i rzemiosło ludowe na terenie Pogórza i Łemkowszczyzny”

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie zaprasza na wystawę etnograficzną pt.: „Przemysł i rzemiosło ludowe na terenie Pogórza i Łemkowszczyzny”, która eksponowana jest w Spichlerzu z Kościelca na terenie Parku Etnograficznego Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie.

Została ona przygotowana przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku w ramach projektu: „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Na ekspozycji zaprezentowano zarówno archiwalne jak i współczesne fotografie oraz przybliżono informacje odwołujące się do coraz rzadziej już dziś spotykanych zajęć pozarolniczych i rzemiosł z terenu Pogórza i Łemkowszczyzny – m.in. tkactwa, maziarstwa, dziegciarstwa, olejarstwa, kowalstwa, bednarstwa czy garncarstwa.

Ustawienia