Wystawa czasowa – “Wileńskie kiermasze jarmarki i odpusty – fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich”

 

Wystawa czasowa – “Wileńskie kiermasze jarmarki i odpusty – fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich”

 

Bolesława i Edmund Zdanowscy należą do grona najbardziej znanych postaci wileńskiego środowiska fotograficznego. Uczniowie Jana Bułhaka, członkowie elitarnego Fotoklubu Wileńskiego, współtworzyli wysoką pozycję Wilna jako wiodącego ośrodka polskiego życia fotograficznego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Zdanowscy tworzyli w obowiązującym wówczas nurcie artystycz­nym — piktorializmie, nawiązującym do malarstwa. Fotografowali przede wszystkim architekturę i pejzaże. Ich prace cechowała elegancja i pietyzm wykonania. Uczestniczyli w licznych wysta­wach, odnosili sukcesy artystyczne zdobywając nagrody.


Wystawa czasowa: “Wileńskie kiermasze jarmarki i odpusty – fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich”

Czas ekspozycji: 26 maja – 3 listopada 2019 r .

Miejsce ekspozycji: Spichlerz z Bobrka – Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Scenariusz i realizacja: Piotr Bujakiewicz

Eksponaty ze zbiorów: Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Pomoc techniczna: Piotr Skórkiewicz, Mirosław Grzywnowicz

Ustawienia