WYSTAWA „ZABYTKI TECHNIKI. DAWNE ŚRODKI TRANSPORTU” – Skansenova

Przy okazji odwiedzin naszego Muzeum serdecznie zapraszamy do Dworu z Drogini, gdzie można zobaczyć wystawę planszową pt. „Zabytki techniki. Dawne środki transportu”. Plansze zostały opracowane przez Skansen
w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej w ramach projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem
w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Wystawa prezentowana jest do grudnia br.
Zapraszamy!

O projekcie:
„SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” to projekt inwestycyjny realizowany wspólnie przez osiem podmiotów: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (partner wiodący projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Główny cel projektu to zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Modernizacja skansenów obejmuje nie tylko ich renowację i wprowadzenie nowych elementów, ale także rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej i działań promocyjnych.

Ustawienia