XI FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU CHRZANOWSKIEGO, 9 IX 2022

W piątek w dworze z Drogini odbyło się XI Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego, inicjatorem forum jest Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego działająca od 2011 roku, w skład której wchodzi 9 osób reprezentujacych organizacje pozarządowe oraz samorząd powiatowy:

Bartłomiej Gębala – Zarząd Powiatu Chrzanowskiego – Przewodniczący
Dorota Bużyk – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,, Nadzieja” w Libiążu
Dominik Godyń – Rada Powiatu Chrzanowskiego
Piotr Dusza – Klub Sportowy ,, Olimp” z siedziba w Balinie
Andrzej Jura – Rada Powiatu Chrzanowskiego
Bartłomiej Kasperczyk – Zarząd Powiatu Chrzanowskiego

Nagrodę Starosty Chrzanowskiego: “Optimo modo”
“W najlepszy sposób” – dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego otrzymała Fundacja ENERGETYK.
Wyróżnienie w ramach nagrody „Optimo modo” otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica.
Statuetkę ,,Bonum Facere” – “Czynić dobro” dla osoby zasłużonej w budowanie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego otrzymali społecznicy
i pasjonaci: Józef Szymocha, Bolesław Śmiałek, Remigiusz Lichota, Agnieszka Bąk, Bogdan Maślanka, Bogumiła Michalik i Andrzej Pypno.
Gratulujemy!

Stetuetki i medale wręczali wicestarosta Bartłomiej Gębala i radny powiatowy Dominik Godyń.
Forum było także okazją do zaprezentowania się organizacji pozarządowych:
-Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej ,,COR”
-Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty
-Stowarzyszenie Memoriał Macieja Klimasa


Ustawienia