XXVI Przegląd Zespołów Obrzędowych On-line

XXVI Przegląd Zespołów Obrzędowych po Krakowsku  z uwagi na obostrzenia i rygory sanitarne związane z pandemią przebiegał będzie w formie on-line bez udziału publiczności, wyłącznie na podstawie nadesłanego materiału filmowego z nagranym programem.
Przegląd ma charakter konkursu, w którym uczestniczą wykonawcy, prezentując wyłącznie folklor regionu Krakowiaków Zachodnich.
Komisja Artystyczna przyzna miejsca i nagrody finansowe, których wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków.

Ustawienia