Zadanie w ramach projektu Małopolska. Kultura Wrażliwa.

Muzeum  – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec  w ramach projektu Małopolska.
Kultura Wrażliwa realizuje zadanie Droga Artysty. Tradycje garncarskie mojego regionu.                

Zamierzeniem projektu jest rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz emocjonalnej uczestników, możliwość poszukiwania własnej tożsamości, umożliwienie samorealizacji oraz rozwinięcie ekspresji twórczej uczestników.
Całe przedsięwzięcie będzie miało charakter wieloaspektowy.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie oraz Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie.

W ramach projektu odbędą się warsztaty ceramiczne i fotograficzne.
Podczas warsztatów ze specjalistą z zakresu garncarstwa i ceramiki uczestnicy projektu będą tworzyć naczynia
o tradycyjnych ale i współczesnych formach, inspirowane zdobnictwem ludowym regionu.
W pracy twórczej wykorzystamy lokalne rośliny i kwiaty, które – odbijane w glinie – staną się motywem zdobniczym wytworzonych naczyń. Podczas jednego spotkania warsztatowego zapoznamy uczestników ze sztuką fotografii
i umożliwimy im sfotografowanie ich własnych prac w plenerach skansenu. Te zdjęcia zostaną również zaprezentowane podczas uroczystego wernisażu 11  grudnia 2022 roku.

Ustawienia