Zagraj z nami w budowanie skansenu!

Muzeum serdecznie zaprasza szkoły z regionu do wzięcia udziału w bezpłatnych lekcjach muzealnych z wykorzystaniem nowej gry planszowej, które odbędą się na terenie skansenu w okresie od października do listopada 2017 r. Gra, a także związane z nią materiały edukacyjne, powstały w ramach projektu „Budujemy skansen – wielkoformatowa gra planszowa dla dzieci”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Chęć udziału w lekcjach można zgłaszać pod numerem 32 622-87-49.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Myślą przewodnią projektu jest przybliżenie dzieciom procesu przenoszenia do skansenu budynków i tworzenia ekspozycji muzealnej oraz zapoznanie ich z bogatą kulturą Krakowiaków Zachodnich. Współautorami projektu gry planszowej są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z Babic i okolicy, którzy wzięli udział w wakacyjnych warsztatach na terenie skansenu. Wspólnie z dziećmi udało się stworzyć atrakcyjną i nieszablonową koncepcję gry. Dzięki pomysłom uczestników warsztatów, oprócz typowych dla gier planszowych elementów, powstały m.in. miniaturowe drewniane modele chałup oraz eksponatów ze zbiorów skansenu.

Każdy uczestnik lekcji muzealnych otrzyma bezpłatną broszurkę „Poradnik młodego etnografa” zawierającą wskazówki dla dzieci, w jaki sposób mogą badać i dokumentować ślady przeszłości w swojej najbliżej okolicy. Broszurki będą także dostępne dla dzieci i młodzieży odwiedzającej skansen, aż do wyczerpania nakładu.

Muzeum zachęca także wszystkich nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury do zapoznania się ze scenariuszami warsztatów tworzenia gry planszowej, które odbyły się na terenie skansenu w lipcu 2017 r. Cykl scenariuszy wakacyjnych warsztatów oraz „Poradnik młodego etnografa” w wersji elektronicznej zostały udostępnione na stronie internetowej Muzeum na zasadzie wolnej licencji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i obejrzenia galerii

Więcej o projekcie…

Galeria

Ustawienia