ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SKANSENOVA

„SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” to projekt inwestycyjny realizowany wspólnie przez osiem podmiotów: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (partner wiodący projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Główny cel projektu to zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Modernizacja skansenów obejmuje nie tylko ich renowację i wprowadzenie nowych elementów, ale także rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej i działań promocyjnych.

Wczoraj zakończyliśmy projekt SKANSENOVA.
W ramach projektu nasze obiekty zostały poddane zabiegom konserwatorskim
i zabezpieczone przed pożarem. Jednym z zabiegów, było zamontowanie systemu przeciwpożarowego
FOG w Kościele z Ryczowa. Zostały, również wymienione dachy na 9 obiektach.

Zachęcamy, także do skorzystania z ciekawych materiałów, utworzonych w ramach projektu.
https://skansenova.pl/muzeum-nadwislanski-park-etnograficzny-w-wygielzowie

Ustawienia