Zakup szopek krakowskich

Zakup szopek krakowskich

Działanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet  „Kolekcje muzealne”.

W dniu 11 września 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w sprawie dofinansowania zadania Zakup szopek krakowskich w ramach programu Kolekcje muzealne. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu Muzeum zakupiło 3 szopki krakowskie autorstwa Tadeusza Gillerta. Szopkarz związany z ziemią chrzanowską, przez wiele lat pracował w kopalni Trzebionka a także w sąsiednich Krzeszowicach ma swoje mieszkanie i był jednym z inicjatorów powstania tam działającej grupy plastycznej Zdrój. Obecnie jest jednym z najstarszych żyjących szopkarzy.

 

Szopka krakowska wykonana przez Tadeusza Gilertta na 68 Konkurs Szopek Krakowskich, który odbył się 2 grudnia 2010 r. Zakwalifikowana do kategorii wiekowej seniorów. Praca wyróżniona III nagrodą w kategorii szopek małych (15 – 70 cm).
 

Szopka krakowska wykonana na 72 Konkurs Szopek Krakowskich, zorganizowany 4 grudnia 2014 roku. Szopka otrzymała wyróżnienie w kategorii seniorów w grupie I –  szopek dużych oraz nagrodę  imienia Zofii i Romana Reinffusów .

 

Szopka krakowska wykonana na Jubileuszowy 70 Konkurs Szopek Krakowskich w 2012 roku. Szopka została wyróżniona w kategorii seniorów w grupie I szopek dużych III nagrodą oraz nagrodą imienia dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Jerzego Dobrzyckiego za długoletni udział w Konkursie i wytrwałość w pielęgnowaniu tradycji szopkarstwa.

 

Nowo zakupione szopki zostaną udostępnione naszym zwiedzającym podczas świątecznej wystawy w terminie od 30 listopada 2018 r. do 1 lutego 2019 r.

Ustawienia