Zestaw pytań nr 1 dot.: przetargu pn.: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec”

ZESTAW PYTAŃ NR 1 :

Ustawienia