Ziemniaczysko pod Lipowcem 04.09.2022

W dniu 4 września 2022 roku na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” organizuje imprezę plenerową „Chrzanolandia zaprasza na … Ziemniaczysko pod Lipowcem”.
Mamy nadzieję, że tak jak w ubiegłych latach wydarzenie przyciągnie fanów kultury ludowej i rękodzieła. Przedsięwzięciu towarzyszyć będą koncerty, warsztaty rzemiosł, prezentacje, konkursy, gry oraz zabawy.

Serdecznie zapraszamy twórców ludowych, rzemieślników, rękodzielników, stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, koła łowieckie z terenu powiatu chrzanowskiego do udziału w imprezie poprzez wystawienie stoiska podczas w/w imprezy. Miejsca wystawowe są udostępniane bezpłatnie (nie dotyczy stoisk gastronomicznych), warunkiem zakwalifikowania stoiska jest zrealizowanie na nim dodatkowej atrakcji (np. warsztaty, degustacja, prelekcja).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem Wystawcy” oraz wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 „Deklaracji zgłoszeniowej stoiska”.
Własnoręcznie podpisaną „Deklarację zgłoszeniową stoiska”, należy przesłać mailowo na adres biuro@partnerstwonajurze.pl lub za pośrednictwem poczty listem na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”, ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów lub dostarczyć do naszego biura (II piętro, pokój nr 202).

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 12.08.2022 roku, o godz. 15:00 (liczy się data wpływu Deklaracji zgłoszeniowej stoiska, do naszego biura). Ilość stoisk ograniczona. W przypadku pytań służymy pomocą od poniedziałku do piątku,
w godz. 08.00 – 15.00, pod numerem telefonu 32 720 65 02.

Deklaracja zgłoszeniowa oraz regulamin dostępne są tutaj:
http://partnerstwonajurze.pl/news_show_single.php?id=10087&fbclid=IwAR26yIk7ijW7audzt0hybOJ6uJ4owZpjmxQ1cHOpDFzIIEJ6mTGCiuQ_Kr4

Ustawienia