,,Zimna Zośka”

“Pankracy, Serwacy i Bonifacy chłodem się znaczą i zwykle płaczą!
“W okresie od 12 maja do 14 maja przypada wspomnienie “zimnych ogrodników”, czyli kolejno świętego Pankracego, świętego Serwacego i świętego Bonifacego. Dodatkowo w dniu 15 maja przypadają imieniny świętej Zofii, znanej powszechnie jako “zimna Zośka”. W tym czasie, zazwyczaj nadchodzi moment wyraźnego ochłodzenia, a czasem
i nocnych przymrozków.
Jednakże, wedle wierzeń i przekonań po dniu “zimnej Zośki” nastąpić ma poprawa pogody,
a także wzrost temperatury. Od tego czasu pogoda powinna sprzyjać pracom rolniczym i ogrodowym.

W związku z tym poniżej przytaczamy przysłowia związane z tymi dniami : ) Być może, niektóre z nich będą pomocne
w prognozowaniu pogody i planowaniu działań na najbliższe miesiące ; )?

“Pankracy, Serwacy i Bonifacy gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają”
“Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego”
“Gdy przed Pankracym nocą przymrozi, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy dżdżyste”
“Gdy słoneczko przed Serwacym ciepło już dogrzewa, po Serwacym szron pokryje i kwiaty i drzewa”
“Jak się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy”
“Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy ( 5.06) “
“Święta Zofija ciepło rozwija”
“Za świętą Zofiją pola w kłos wybiją”

Opracowanie: Izabela Jarczyk


Ustawienia