Zmiana nazwy Muzeum

tło na stronie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że od dnia dzisiejszego 18.01.2023 – Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec zmienia nazwę. Obecna nazwa brzmi:

MUZEUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ w Wygiełzowie (MMZ).

W związku ze zmianą nazwy sukcesywnie nastąpi szereg zmian organizacyjnych. Warto jednak podkreślić, że zmiana nazwy nie oznacza odcięcia się od pierwotnych założeń, a poszerzenie zakresu zainteresowań muzeum. 
Zapraszamy do śledzenia naszego fb oraz naszej strony internetowej www.mmz.info.pl , gdzie będziemy zamieszczać bieżące informacje na temat naszej działalności.

Prace nad koniecznością zmiany nazwy (ze względu na rozszerzenie działalności muzealnej) rozpoczęliśmy w maju ubiegłego roku. Powołany został zespół, do którego zaproszono przedstawicieli samorządów powiatu chrzanowskiego, instytucji kultury z którymi współpracujemy, etnologa i regionalistę. Wspierali nas również pracownicy naukowi Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członkowie Społecznej Rady Muzeum.

Po przeprowadzeniu (2 spotkania) ożywionych dyskusji w wyniku głosowania przyjęto nową nazwę-  Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie.

Uzasadnieniem zmiany nazwy jest rozszerzenie działalności Muzeum związanym w szczególności z utworzeniem Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, jak również z uwagi na pełniejszą identyfikację Muzeum uwzględniającą m.in. zasięg terytorialny, zasięg kulturowy dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i emanacji środowisk artystycznych związanych z istotnymi ośrodkami życia duchowego usytułowanymi w Małopolsce, charakter i znaczenie gromadzonych zbiorów w perspektywie rozwoju kolekcji muzealnej, pozycję promocyjną Muzeum, a także transparentność oraz identyfikację nazwy w wymiarze ogólnopolskim, zaistniała konieczność zmiany nazwy na Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie.

Zmiana nazwy została zatwierdzona UCHWAŁĄ Nr LXII/904/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia
28 grudnia 2022 r.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content