Edukacja

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie zaprasza do skorzystania z bogatej oferty lekcji warsztatowych przeprowadzanych w filii Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Tematy zajęć zostały opracowane dla różnych grup wiekowych uczestników. Wybrane zajęcia zostały również dostosowane dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Terminy lekcji warsztatowych musza być wcześniej uzgodnione i zarezerwowane telefonicznie: 885 386 913. 
Prosimy dzwonić w godzinach od 9.00-13.00.
Jednorazowo w zajęciach może brać udział do 25 osób.

JAK WOJTEK ZOSTAŁ STRAŻAKIEM

Uczestnicy (3-6lat) zajęć poznają od podstaw zawód strażaka. Przebierają się w profesjonalne stroje strażackie, następnie przechodzą przez tor szkoleniowy- escape room. Wizytę zwieńczając akcją gaszenia domku na terenie placu zabaw.

Każdy uczestnik dostaje certyfikat, worek z nadrukiem, teczkę z materiałami z zajęć.

Koszt: 30 zł

Zajęcia całoroczne.
Czas trwania 60-90 minut

BEZPIECZNY DOM

Uczestnicy (6-10 lat) biorą udział w zajęciach z symulatorem domu, w którym poszczególne pomieszczenia przedstawiają przyczynę powstania pożaru. Następnie uczą się jak poprawnie wzywać pomoc i jak zachowywać się podczas ewakuacji.

Każdy uczestnik zajęć dostaje certyfikat, opaskę odblaskową i teczkę z materiałami z zajęć.

Koszt: 30 zł

Zajęcia całoroczne.
Czas trwania 60-90 minut

PRZYGODA W STRAŻY

Uczestnicy młodsi (5-9lat) i starsi (10-14lat) korzystając z ekspozycji muzeum poznają pracę strażaków, poprzez symulację pożaru wyświetlającego się na ekranie multimedialnym, odpowiednio dobraną gaśnicą.

Każdy uczestnik zajęć dostaje certyfikat, worek z nadrukiem, teczkę z materiałami z zajęć, dla starszych uczestników model pojazdu pożarniczego do sklejania.

Koszt: 30 zł

Zajęcia całoroczne.
Czas trwania 60-90 minut

JAK CHRONIĆ LAS PRZED POŻAREM

Uczestnicy (10-16lat) zajęć poznają budowę, rolę, formy ochrony lasów. Dowiadują się co jest przyczyną pożaru i sposób jego rozprzestrzeniania na makiecie multimedialnej.

Każdy uczestnik zajęć dostaje certyfikat, teczkę z materiałami z zajęć, plan lekcji.

Koszt: 30 zł

Zajęcia całoroczne.
Czas trwania 60-90 minut

Ustawienia