Kościół z Ryczowa

Na terenie skansenu w Wygiełzowie znajduje się drewniany kościół z Ryczowa z początku XVII wieku, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Bryła kościoła składa się z dwóch członów: z korpusu nawy o trójbocznie zamkniętym prezbiterium oraz z wieży dobudowanej w XVIII wieku, nakrytej baniastym hełmem. Do wnętrza kościoła prowadzą drzwi z nadprożem o wykroju w tzw. „ośli grzbiet”.
We wnętrzach zachowało się wyposażenie pochodzące z okresu od XVII do XIX wieku, które pozyskano wraz z obiektem. W prezbiterium, w ołtarzu głównym znajduje się obraz patronalny Podwyższenia Krzyża Świętego, po jego obu stronach znajdują się drewniane figury św. Antoniego i św. Jana Nepomucena. W nawie znajdują się ołtarze boczne: późnorenesansowy z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej ( z lewej strony) oraz barokowy z obrazem św. Anny Samotrzeć ( z prawej strony). Oba ołtarze posiadają ruchome skrzydła z wizerunkami świętych malowanych obustronnie na deskach. Przy otwartych skrzydłach można zobaczyć: św. Józefa i św. Joachima. Z kolei, na zamkniętych skrzydłach, znajdują się obrazy tworzące scenę Zwiastowania z postaciami Marii i Archanioła.
Na ścianach nawy, w partiach przyokiennych widoczne są fragmenty malowideł z XVIII wieku, przedstawiające 4 biskupów: św. Stanisława, św. Wojciecha ( z prawej strony), św. Mikołaja, św. Marcina ( z lewej strony). Malowidła te zostały odsłonięte w trakcie prac konserwacyjnych kościoła prowadzonych już w skansenie. Nawę od prezbiterium oddziela belka tęczowa z grupą pasyjną, którą tworzą trzy rzeźby: Chrystusa na Krzyżu, Matki Boskiej i św. Jana.
Polichromia ścian i stropów kościoła pochodzi z 1930 roku i została wykonana wedle projektu Jerzego Fedkowicza. Głównym motywem zdobniczym ścian są stylizowane kwiaty na ulistnionej wici roślinnej, w które w nawie na zaskrzynieniach, wkomponowano 12 obrazów z popiersiami apostołów. Na stropach zawieszone są XIX wieczne obrazy olejne św. Trójcy i Matki Boskiej Wniebowziętej.
Na chórze znajdują się 9-cio głosowe organy z połowy XIX wieku wykonane przez Jana Grochalskiego. Przy drzwiach bocznych kościoła, stoi drewniana, rzeźbiona chrzcielnica z przełomu XVI/XVII wieku.
Dotychczas w kościele odbywały się m.in.: okolicznościowe nabożeństwa, oraz koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowe.
Opracowanie: Izabela Jarczyk

Ustawienia