„Rewitalizacja średniowiecznych zamków”.

Wystawa czasowa: „Rewitalizacja średniowiecznych zamków”.

 

Ochrona historycznych ruin i forma ich ekspozycji jest jednym z tematów nierozstrzygniętych dyskusji toczących się wśród konserwatorów, muzealników, jak również turystów odwiedzającej daną budowlę. Wynika to z dużej wartości artystycznej i historycznej tych obiektów, ich skali przestrzennej, malowniczego usytuowania, symbolicznego znaczenia oraz wielu innych czynników. Z jednej strony istnieje grono zwolenników tradycyjnego, konserwatywnego postępowania z historycznymi ruinami postulujące ograniczoną  interwencją w substancję i formę ruiny. Z drugiej strony istnieją zwolennicy zachowania wartościowej substancji tych budowli przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych elementów i funkcji służących współczesnym sposobom wykorzystania budowli na cele użytkowe czy turystyczne. Opracowywane współcześnie koncepcje architektoniczno-konserwatorskie rewitalizacji średniowiecznych zamków, prezentują różne sposoby dojścia do tych celów, zachowując przy tym wartości zabytkowe budowli i podnosząc ich wartość użytkową i estetyczną ważną dziś w odbiorze publicznym.

Wystawa jest prezentacją materiałów z prac seminaryjnych i dyplomowych studentów Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Składają się na nią autorskie koncepcje rewitalizacji średniowiecznych zamków i wizualizacje ich realizacji. Większość z nich poświęcona jest średniowiecznemu zamkowi biskupów krakowskich w Lipowcu oraz pochodzącym z tego samego czasu zamkom w Szydłowie i Rytrze. Prace pokazują nowatorskie sposoby myślenia o zabytku i jego współczesnych funkcjach, rozwijane w programach kształcenia architektów o specjalności ochrony i konserwacji zabytków w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, będącym jednostką organizacyjną Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Uzupełnienie wystawy stanowią szkice koncepcyjne dla projektu – Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na punkt obsługi turystów opracowane przez arch. Macieja Kozuba, na potrzeby realizowanego przez Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec remontu konserwatorskiego zamku w ramach zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pod nazwą  Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie. Prezentowana jest również makieta Zamku Lipowiec będąca malowniczą interpretacją wyglądu Zamku Lipowiec  wykonana przez modelarza pana Jerzego Sragę z Dąbrowy Górniczej.

 

Wystawa powstała dzięki zaangażowaniu dr hab. inż. arch. Andrzeja Gaczoła, prof. PK.

 

Wystawa czasowa:Rewitalizacja średniowiecznych zamków”.

Miejsce ekspozycji: Dwór z Drogini

Czas ekspozycji: XII.2017 r. – I. 2018 r. 

Eksponaty ze zbiorów: 

Wystawa jest prezentacją materiałów z prac seminaryjnych i dyplomowych studentów Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków.
Składają się na nią autorskie koncepcje rewitalizacji średniowiecznych zamków i wizualizacje ich realizacji. Szkice koncepcyjne dla projektu – Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na punkt obsługi turystów opracowane przez arch. Macieja Kozuba oraz makieta Zamku Lipowiec będąca malowniczą interpretacją wyglądu Zamku Lipowiec wykonana przez modelarza pana Jerzego Sragę z Dąbrowy Górniczej.

Scenariusz: Agnieszka Oczkowska

Fotografie: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zbiory prywatne oraz archiwum fotograficzne Muzeum  – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Realizacja: Agnieszka Oczkowska

Współpraca: Stanisława Dusza, Piotr Skórkiewicz, Mirosław Grzywnowicz

 

 

Ustawienia