Publikacja Krakowskie Zwyczaje

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie zrealizowało projekt pn.: „Wydanie ilustrowanej publikacji, na podstawie opisów zwyczajów z Krakowskiego, zebranych przez Oskara Kolberga”.
W ramach projektu wydana jest ilustrowana publikacja, prezentująca zwyczaje doroczne, na podstawie opisów Oskara Kolberga, zebranych w regionie krakowskim. Jego oryginalnym tekstom towarzyszą komentarze opracowane przez etnografów, na temat występowania tych zjawisk współcześnie.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o tradycjach świątecznych w regionie krakowskim, w sposób przystępny i nowoczesny. Publikacja jest skonstruowana w taki sposób, aby zarówno dorosły odbiorca, jak i dziecko, mogli z niej skorzystać w najodpowiedniejszy dla siebie sposób. Dużym walorem wydawnictwa są bogate, oryginalne ilustracje, przygotowane przez Katarzynę Stefańską-Gawor.

Publikacja przygotowana w ramach zadania, pełni rolę edukacyjną i popularyzatorską. Książka jest również cennym materiałem dla wielu grup odbiorców: pasjonatów, regionalistów, instruktorów zespołów, nauczycieli, animatorów kultury oraz wszystkich zainteresowanych polską tradycją i folklorem.

W ramach projektu odbył się cykl spotkań promocyjnych:

15.11 – BIBLIOTEKA ASP KATOWICE

fot. Anna Zalech

16.11 – DWÓR Z DROGINI

17.11 – BONONO KSIĘGARNIA KAWIARNIA PODRÓŻNICZA W KRAKOWIE


Wszystkim bardzo dziękujemy za ciekawe rozmowy i uczestnictwo w spotkaniach.

Zadania dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Ustawienia