Rekonstrukcja remizy strażackiej, pochodzącej pierwotnie z miejscowości Złotniki – materiał filmowy.

Inwestycja realizowana jest w ramach mikroprojektu pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Materiał zrealizowany przez Chrzanowską Telewizje Lokalną.

Ustawienia