Chałupa z Przeciszowa

Chałupa z Przeciszowa ( pow. oświęcimski ) z 1837 roku, fundowana była przez rodzinę Kasperków. W latach 1972-1975, została odbudowana w stanie surowym i ulokowana w środkowej części skansenu w Wygiełzowie, w tzw. zagrodzie zamożnego chłopa.

Chałupa z Przeciszowa znajdująca się na terenie skansenu to obiekt o konstrukcji zrębowej, w węgłach łączony na nakładkę, osadzony na kamiennej podmurówce z piwnicą dostępną z sieni.
Dach chałupy jest czterospadowy, kryty słomą. Do wnętrza prowadzą drzwi z półkoliście zwieńczonym nadprożem. Wnętrze jest symetryczne, dwutraktowe o dwóch izbach z frontu i dwóch komorach w trakcie tylnym, rozdzielonych przelotową sienią.
W jednej z izb ( znajdujący się po prawej stronie od wejścia) ustawiono warsztat szewski oraz warsztat tkacki, w ten sposób przedstawiając najbardziej znane tradycyjne rzemiosła z regionu Krakowiaków Zachodnich. Zachowany i użytkowany tradycyjny warsztat tkacki, umożliwia prowadzenie pokazu i zajęć edukacyjnych pn. „Jak to ze lnem było”. W komorze, za tą izbą zgromadzono różnorodny sprzęt do przechowywania zasobów żywnościowych.
W drugiej izbie, po przeciwnej stronie sieni, urządzono klasę lekcyjną nawiązującą swoim wyposażeniem i układem do okresu dwudziestolecia międzywojennego. W izbie tej, prowadzone są zajęcia warsztatowe pn. „Tabliczka i obsadka czyli w szkole naszych dziadków”. W sąsiedniej komorze, z oknem i oddzielnym wejściem zaaranżowano mieszkanie nauczyciela. Wnętrze izby wyposażone jest w meble, sprzęty i naczynia pochodzące z początku XX wieku.
Pod wspólnym z chałupą dachem znajduje się stajnia i składzik, posiadające oddzielne wejścia.
Opracowanie: Izabela Jarczyk

Ustawienia