Dnia 1.04.2021 odbyła się konferencja pn. „ROLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW W ŻYCIU SPOŁECZNYM I KULTURALNYM SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ”

„KONFERENCJA  PN. „ROLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW W ŻYCIU SPOŁECZNYM I KULTURALNYM SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ”

Konferencja pn. „Rola strażaków ochotników w życiu społecznym i kulturalnym społeczności wiejskiej” poświęcona powstawaniu i rozwojowi stowarzyszeń strażackich po obu stronach granicy, roli w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i religijnym itd.  została zorganizowana w dniu 01.04.2021 r. w formie on-line. Spotkanie transmitowane było za pomocą strony YouTube na kanale #skansen wygiełzów oraz udostępnione na profilu
Facebook skansen wygiełzów (@oświatowy) pod utworzonym wydarzeniem

https://www.facebook.com/events/466111521474907/

W  konferencji wzięło udział ok. 70 osób z Polski i ze Słowacji w tym polscy i słowaccy paneliści. Autorami referatów byli:

Marek Bębenek

Zbigniew Klatka

Piotr Bębenek

Wiesław Domin

Sebastian Wacięga i Piotr Idziak

Łukasz Woźniak i Emilia Pietroń

Stanislav Žiška

Eva Krajčiová

Uczestnikom konferencji przekazane zostały materiały konferencyjne.
Pokłosiem spotkania będzie publikacja pokonferencyjna.


Konferencję zorganizowano w ramach mikroprojektu pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Ustawienia