Dwór z Drogini

Dwór z Drogini został zbudowany w 1730 roku przez Adama Jordana. Ostatnimi właścicielami dworu był szlachecki ród Janota Bzowscy. Po 1945 roku, dwór i majątek w Drogini zostały znacjonalizowane, odebrane prawowitym właścicielom i przeznaczone na działalność różnorodnych instytucji: magazyn nawozów sztucznych i sprzętu rolniczego, przedszkole. W 1985 roku, nastąpiła rozbiórka dworu w związku z budową dobczyckiego zbiornika wodnego. Dwór, a dokładnie jego elementy zostały przeniesione do skansenu w Wygiełzowie w 1996 roku, gdzie w latach 2002- 2006 dokonano rekonstrukcji obiektu .
Dwór znajdujący się na terenie skansenu jest rekonstrukcją stanu dworu z czasów Adama Jordana wraz z uwzględnieniem późniejszych przekształceń i dobudowań zrealizowanych w II poł. XIX wieku.
Zbudowany jest z belek ułożonych na zrąb, długie belki układane są na styk i łączone na tzw. zamek ciesielki. Zgodnie z faktami historycznymi, zewnętrzne ściany dworu są potynkowane, a następnie pomalowane na biało. Dwór nakryty jest dachem łamanym tzw. polskim. Do obiektu dodano kamienny portyk wykonany z piaskowca, składający się z masywnych filarów oraz zdwojonych kolumn umieszczonych na cokole. Całość portyku wieńczy trójkątny fronton, w którego pole wmurowano tarczę z płaskorzeźbionym herbem Nowina rodu Janota Bzowscy.
Wnętrze jest dwutraktowe, zawiera amfiladowy układ pomieszczeń. Wchodząc do dworu przez portyk, na prawo od sieni znajduję się sala konferencyjna z wprawioną oryginalna belką stropową z datą 1730 roku( data budowy dworu), mała sala wystaw czasowych oraz pomieszczenia administracji muzeum. Na lewo od sieni, znajduję się część muzealna z ekspozycją stałą “Mieszkanie zamożnej rodziny szlacheckiej w okresie od połowy XIX wieku do 1945 roku”. Na poddaszu dworu znajdują się natomiast pomieszczenia administracji muzeum.

Więcej informacji m.in: dotyczących historii dworu z Drogini i jego właścicieli znajdziecie na stronie internetowej www.mnpe.pl ( zakładka: O muzeum -> Dwór) Zapraszamy do czytania 

Opracowanie: Izabela Jarczyk

Ustawienia