„EtnoSedno – tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska”.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec otrzymało dotację Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna na realizację projektu „EtnoSedno – tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska”.

Kluczowym efektem projektu jest trzydniowe Forum Regionalne, które odbędzie się w Katowicach, Chrzanowie i Wygiełzowie. W programie forum zaplanowano prelekcje, panele dyskusyjne, wernisaż wystawy oraz prezentacje zespołów będących depozytariuszami kultury ludowej.

W ramach projektu zrealizowany zostanie również konkurs filmowo – fotograficzny, którego celem jest zwrócenie uwagi na kulturę ludową i jej współczesne postrzeganie. Z jednej strony pragniemy zwrócić uwagę na przekaz wiedzy i popularyzację zjawisk związanych z obrzędowością, tradycjami, tożsamością oraz dziedzictwem kulturowym Małopolski i Górnego Śląska, z drugiej zaś interesuje nas postrzeganie tych zjawisk przez dzieci i młodzież.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Ustawienia