Forum Regionalne “Między Małopolską a Górnym Śląskiem” – fotorelacja

W dniach 17 – 18 listopada odbyło się  Forum Regionalne “Między Małopolską a Górnym Śląskiem” którego celem była popularyzacja wiedzy dotyczącej historii i kultury Małopolski i Górnego Śląska oraz jej interpretacji przez mieszkańców z jej lokalnością, tożsamością kulturową i regionalnością.

Forum zorganizowane wspólnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie i Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, zostało objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę, Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę oraz Burmistrza Miasta Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego.

Zapraszamy państwa do obejrzenia fotorelacji z tego drugiego dnia obrad które miały miejsce we dworze z Drogini.

 

 

 

 

Ustawienia