Forum Regionalne Niezłe Ziółko

Forum Regionalne Między Małopolską a Górnym Śląskiem będzie dotyczyło ziół i ich znaczenia dla tradycji dwóch sąsiadujących ze sobą regionów (małopolskiego i śląskiego). Podczas Forum pt. „Niezłe ziółko” organizowanego współpracy trzech instytucji, główną ideą będzie popularyzacja badań naukowych oraz poglądów dotyczących różnych aspektów zielarstwa oraz przyrody w kontekście kultury ludowej z uwzględnieniem zachodzących w niej zmian i przeobrażeń na przestrzeni wieków. Wydarzenie stanie się sposobnością nie tylko na wymianę wiedzy wraz z doświadczeniem między pokoleniami, ale również ekspertami i adeptami wiedzy „zielnej”. Zobrazuje różnice i podobieństwa wykorzystania roślin w kulturze po dwóch stronach brzegu rzeki Przemszy.

Na Forum zapraszamy:
14 listopada do Instytutu im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,
16 listopada 2023 do Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie,
17 listopada 2023 zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chrzanowie
.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału oraz do zapoznania się z planem wystąpień:
https://www.mbp.chrzanow.pl/forumregionalne/program-2/

Zadanie dofinansowane jest ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu KULTURA LUDOWA I TRADYCJA 2023.

Ustawienia