II Forum Regionalne “Między Małopolską a Górnym Śląskiem”

 

Ruszyła rekrutacja prelegentów i uczestników na II Forum Regionalne “Między Małopolską a Górnym Śląskiem”, które odbędzie się 15-16 listopada 2018r. w Chrzanowie i Wygiełzowie.

Do udziału w forum serdecznie zapraszamy  muzealników, etnografów, regionalistów, bibliotekarzy, historyków i wszystkich tych, którzy działają na rzecz zachowania tożsamości lokalnej.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty uczestnictwa w forum w wysokości 20 zł do 7 dni od momentu zgłoszenia. Opłata w przypadku udziału w jednym dniu forum nie ulega zmianie.

Dane do przelewu – tytułem: opłata za udział w II Forum Regionalnym 15-16 listopada 2018r

Numer konta: 50 8444 0008 0000 0081 9279 0001

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Wygiełzów, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice

województwo małopolskie/

kontakt dla instytucji w sprawie dokumentów potwierdzających zapłatę:   ksiegowosc@mnpe.pl

tel. tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10.

Prelegenci są zwolnieni z opłaty.

Po Forum zostanie przygotowana publikacja z pełnymi tekstami przygotowanymi przez prelegentów.

Celem Forum Regionalnego jest popularyzacja wiedzy dotyczącej historii i kultury Małopolski i Górnego Śląska oraz jej interpretacji przez mieszkańców z jej lokalnością, tożsamością kulturową i regionalnością.

W tym roku Forum będzie poświęcone zagadnieniom politycznym i kulturowym po zakończeniu I wojny światowej, z uwzględnieniem obszarów pogranicza Małopolski i Śląska. Podczas Forum chcielibyśmy zwrócić uwagę nie tylko na wielkich przywódców i masowe organizacje, ale także na regionalnych działaczy i lokalne stowarzyszenia kształtujące patriotyczne postawy w okresie zaborów. Pragniemy przypomnieć ludzi dbających o naszą kulturę i oświatę w czasach niewoli oraz tworzących struktury odrodzonego po I wojnie światowej państwa polskiego. Forum może stać się przyczynkiem do budzenia zainteresowania historią w wymiarze lokalnym, a przede wszystkim przybliżyć wydarzenia i postacie dotąd marginalizowane lub wręcz nieznane.

Forum zostało objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę, Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę oraz Burmistrza Miasta Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego.

Program forum:

I Dzień – 15 listopada 2018

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

10:00 – 10:30  Otwarcie Forum

10:30 – 13:00  Wystąpienia prelegentów (max. 20 minut każdy)

13:00 – 14:00  Lunch

14:00 – 15:30  Wystąpienia prelegentów

15:30 – 16:00  Przerwa kawowa

16:00 – 17:00  Panel dyskusyjny

18:00  Zwiedzanie Chrzanowa

 

II Dzień – 16 listopada 2018

Miejsce: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice

9:00 – 9:30      Otwarcie II dnia Forum

9:30 – 12:00   Wystąpienia prelegentów (max. 20 minut każdy)

12:00 – 13:00  Lunch

13:00 – 14:00  Podsumowanie

14:00 – 15:00  Zwiedzanie Skansenu

 

Forum pod patronatem
 

 

Organizatorzy:

 

 

Ustawienia