III Forum Regionalne “Między Małopolską a Górnym Śląskiem”

Ruszyła rekrutacja prelegentów i uczestników na III Forum Regionalne “Między Małopolską a Górnym Śląskiem”, które odbędzie się 14-15 listopada 2019r. w Chrzanowie i Wygiełzowie. Tematem tegorocznego Forum będzie “Rozwój przemysłu oraz jego wpływ na zmiany gospodarcze i kulturowe Małopolski i Górnego Śląska”.

Do udziału w forum serdecznie zapraszamy  muzealników, etnografów, regionalistów, bibliotekarzy, historyków i wszystkich tych, którzy działają na rzecz zachowania tożsamości lokalnej.

Po Forum zostanie przygotowana publikacja z pełnymi tekstami przygotowanymi przez prelegentów.

Celem Forum Regionalnego jest popularyzacja wiedzy dotyczącej historii i kultury Małopolski i Górnego Śląska oraz jej interpretacji przez mieszkańców z jej lokalnością, tożsamością kulturową i regionalnością.

Tym razem hasłem przewodnim III Forum Regionalnego będzie przemysł. Chcemy spojrzeć na niego z rożnych płaszczyzn np. gospodarczej i kulturowej i prześledzić jego wpływ na rozwój niektórych miejscowości znajdujących się w granicach województw śląskiego i małopolskiego. Ważnymi elementami związanymi z tym tematem są także: migracja ludności, tworzenie nowych miejsc pracy, asymilacja, upadek zakładów pracy, dziedzictwo kulturowe, czy szlak zabytków techniki. Przemysł – jest zatem bardzo pojemnym pojęciem, dającym możliwość szerokiej narracji.

Forum zostało objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz Burmistrza Miasta Chrzanowa Roberta Maciaszka i Wójta Gminy Babice Radosława Warzechę.

Program forum:

DZIEŃ I  – 14 listopada 2019

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE – ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 Otwarcie Forum wraz z wernisażem wystawy „Zapomniane dziedzictwo”

10:30 – 13:00 Wystąpienia prelegentów

Marek Szuwarzyński “Górnictwo galmanu w Małopolsce i na Śląsku”
Adam Hajduga “Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego jako dobra praktyka upowszechniania dziedzictwa kultury przemysłowej”
Rafał Lipiński “Grodziecka wieża ciśnień”
Jacek Sypień “Rola fabryki naczyń emaliowanych Petera Westena w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym Olkusza w latach 1907-1939”
Iwona Brandys “„ Artyści nieprofesjonalni” w orbicie przemysłowego Jaworzna.  Z cyklu: Dziedzictwo artystyczne miasta Jaworzna na pograniczu śląsko-małopolskim, cz. III.”
Adam Kowalski “Hałda w górnośląskim pejzażu kulturowym”

13:00 – 14:30 Lunch

14:30 – 16:00 Blok dyskusyjny połączony z przerwą kawową

16:00 Zwiedzanie Chrzanowa dla chętnych

 

DZIEŃ II – 15 listopada 2019

MUZEUM – NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice

Wstęp wolny

9:00 – 9:30 Otwarcie drugiego dnia Forum Regionalnego

9:30 – 12:00 Wystąpienia prelegentów

Jacek Cwetler “Amerykański sen Johna D.Rockefellera w Czechowicach i Dziedzicach”
Robert Garstka “Zmiany i trwanie kultury górniczej na przykładzie wybranych miejscowości Zagłębia Dąbrowskiego”
Marian Kwiatkowski “ELEKTROWNIA JAWORZNO I (1898-1998)”
Bolesław Kosowski “Załozyciele Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce Fablok w Chrzanowie”
Grzegorz Orłowski “Zachodniokrakowski Kompleks Przemysłowy (do 1975 r.)”

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:30 Podsumowanie III Forum Regionalnego

13:30 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:30 Zwiedzanie Skansenu

 

Forum pod patronatem
 
Organizatorzy:
 

 

 

Ustawienia