Informacja o przesunięciu terminu składania ofert do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o przesunięciu terminu składania ofert do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum- Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.

W ogłoszonym w dniu 17 sierpnia  2020 r. konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec z siedzibą ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice, termin składania ofert został przedłużony do dnia 21 października 2020 r. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Potwierdzenie nadania przesyłki należy przesłać drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie) do dn. 21 października 2020 r., na adres sekretariat.kdp@umwm.malopolska.pl

Ustawienia