INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie.

Znak postępowania: 3/I/2021

Wygiełzów, 09.07.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez
negocjacji pn. roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i
jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie.

Muzeum, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, że:

 1. do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.07.2021 r. do godz. 11.00 wpłynęły
  dwie ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na
  sfinansowanie zamówienia kwotę : 441 570 zł brutto.
 3. Dokonano otwarcia ofert:

  Oferta nr 1
  Przemysław Woźniak
  Usługi Ogólno – Budowlane
  Brzeźnica Leśna 39A
  21-104 Niedźwiada
  Cena brutto: 384 450,00 zł

Oferta nr 2
TOPATOTERA sp. z o.o.
44-190 Knurów, ul. Floriana 7
Cena brutto: 699 982,36 zł

Ustawienia