IV Edycja Forum Regionalnego. Solidarni w Niepodległości “Między Małopolską a Górnym Śląskiem”.

czerwony baner

Dnia 22-23.października 2020 r. odbędzie się IV Edycja Forum Regionalnego. Solidarni w Niepodległości “Między Małopolską a Górnym Śląskiem”.

Projekt organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie, zakłada organizację działań skierowanych do mieszkańców Małopolski i Górnego Śląska upamiętniających i przybliżających wydarzenia, postaci i zjawiska z czasu przemian ustrojowych lat 1980- 1990 w Polsce i regionie, począwszy od powstania Solidarności po pierwsze wolne wybory samorządowe.

Z tej okazji organizowana jest akcja zbierania materiałów: informacji, nagrań, relacji, wspomnień, mająca na celu pozyskanie i zachowanie pamiątek z tego okresu. Uczestnicy akcji będą mogli wziąć udział w spotkaniach w formie warsztatów aktywizujących, podczas których wypracowana zostanie koncepcja wystawy. Zebrane materiały zostaną wykorzystane do realizacji wystawy, katalogu oraz udostępnione w Internecie. Opracowane zostaną scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzony konkurs. Podsumowanie projektu nastąpi podczas forum regionalnego „Między Małopolską a Górnym Śląskiem”.

Prośbę o przejrzenie swoich archiwów kierujemy do historyków, regionalistów, kolekcjonerów, pasjonatów, świadków historii oraz wszystkich, którzy chcą się zaangażować w poszukiwanie i zbieranie, nagrywanie materiałów związanych z przemianami ustrojowymi w latach 1980 – 1990 ze szczególnym uwzględnieniem powstania Solidarności oraz samorządu.

Zapraszamy również regionalistów, historyków, bibliotekarzy, etnologów, pracowników różnych instytucji nauki i kultury oraz osoby chcące się podzielić swoją wiedzą, a także wspomnieniami dotyczącymi tematyki Forum Regionalnego „Solidarni w niepodległości” do przygotowania i zgłoszenia swoich referatów.

Przekazania zbiorów: https://www.mbp.chrzanow.pl/solidarni/

Formularz do zgłaszania się prelegentów: https://www.mbp.chrzanow.pl/forumreg…/index.php/rejestracja/

Strona forum: https://www.mbp.chrzanow.pl/forumregionalne/

Ustawienia