Koncert pn. „Tabulatura Joannis de Lublin 1540 – Sacrum et Profanum” zamykający IV EDYCJĘ FORUM REGIONALNEGO.


W ramach IV edycja Forum Regionalnego dnia 23 października 2020 r. w kościele z Ryczowa, odbędzie się koncert pn. „Tabulatura Joannis de Lublin 1540 – Sacrum et Profanum” zamykający IV EDYCJĘ FORUM REGIONALNEGO.  Celem forum jest upamiętnienie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Małopolski i Śląska.

Wykonawcy:
Cracow Singers
Karol Kusz – kierownictwo artystyczne

Program koncertu:
muzyka świecka i sakralna polskiego Renesansu
utwory wokalne pochodzące min. z Tabulatury Jana z Lublina.

Koncert promuje najnowsze wydawnictwo zespołu Cracow Singers. Płyta CD miała swoją premierę w grudniu 2019 roku i była efektem realizacji zadania publicznego dofinansowanego z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Muzyczny Ślad’ oraz przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.To pierwsze w historii fonografii wydawnictwo zawierające rekonstrukcje utworów sakralnych i świeckich z Tabulatury Jana z Lublina, wykonanych zgodnie z dawną praktyką w technice alternatim na jedynych w Polsce organach historycznych Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego, znajdujących się w Bazylice Mniejszej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

Wydawnictwo promuje i upowszechnia wartość zabytku literatury muzycznej pochodzące z niepublikowanych chorałowych źródeł krakowskich (głównie graduału Olbrachta, Kraków 1506).

Pochodząca z pierwszej połowy szesnastego wieku polska tabulatura organowa Jana z Lublina, to poza tabulaturą watykańską, największe źródło europejskiej muzyki na instrumenty klawiszowe szesnastowiecznej Europy, zawierające setki kompozycji, traktat o  temperacji i o praktyce wykonawczej na organach. Największą część Tabulatury zajmują tam utwory sakralne w technice alternatim, które nie doczekały się jeszcze opracowań i publicznej prezentacji. Zainteresowanie muzyką z Tabulatury Jana z Lublina  z 1541 roku przeżywa obecnie swój nomen omen renesans. W światowej fonografii pojawiają się obecnie nowe propozycje artystyczne związane z tym repertuarem.

www.cracowsingers.pl

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.
Organizator: Fundacja Equinum

Szczegółowy program forum: https://www.mbp.chrzanow.pl/forumregionalne/

Ustawienia