KONKURS – Ślady Tradycji w skansenach małopolskich

ŚLAD TRADYCJI W SKANSENACH MAŁOPOLSKICH
Tradycyjny motyw kwiatowy w zdobnictwie i sztuce ludowej Małopolski.

Zadanie realizowane w ramach projektu
„Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Celem konkursu jest ukazanie bogactwa tradycyjnego zdobnictwa Małopolski, gdzie inspiracją jest motyw kwiatowy. Jest to motyw najczęściej spotykany w twórczości ludowej, posiadający liczne lokalne odmiany i warianty zależne od regionu, czy nawet subregionu. Występuje on zarówno jako główny temat wiejskiej sztuki, jak i element zdobniczy rzemiosła czy wytwórczości. Pojawia się w ogromnym zróżnicowaniu w wielu dziedzinach szeroko pojętej twórczości ludowej.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej – uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych.

Tematyką konkurs jest motyw kwiatowy.
Reprezentowany jest on w zdobnictwie tradycyjnych strojów ludowych (hafty, tkaniny drukowane, wianki, ozdoby), plastyce obrzędowej (bukiety, wieńce, pająki, rózgi weselne, palmy, pisanki, stroiki etc.), zdobnictwie zewnętrznych ścian domów (malowanki naścienne, elementy snycerskie, kowalskie), zdobnictwie wnętrz i ich wystroju (malowanki/zdobnictwo na papierze, kartonie, ceramice, meblach, przedmiotach użytkowych i wyrobach pamiątkarskich, wycinanki, elementy snycerskie, kowalskie etc.). Często jest także obecny jako osobny temat malarski czy też jako element dekoracyjny rzeźby, płaskorzeźby czy malarstwa ludowego (ramy, bordiury, elementy zdobnicze dopełniające).

Ważnym założeniem konkursu jest utrwalanie, propagowanie i promocja tradycyjnych wzorów zawierających motywy kwiatowe, uczenie i podtrzymywanie dawnych technik zdobniczych.

Konkurs składa się z dwóch elementów:

1. wykonanie pracy plastycznej o tematyce „Kwiat w twórczości ludowej”,
2. przygotowanie merytorycznej prezentacji multimedialnej.

Proponujemy, aby inspiracją do ich wykonania były:
– bogate wzory kwiatowe obecne na haftowanych gorsetach z regionu Krakowiaków Zachodnich,

– motywy kwiatowe, malowane na skrzyniach wiannych z regionu krakowskiego.


Zgłoszone do konkursu prace powinny swym charakterem nawiązywać do tradycji regionalnych.

W ramach zgłoszenia uczestnicy powinni:
– przekazać drogą elektroniczną na adres sanak@mnpe.pl dokumentację fotograficzną (2-3 fotografie, oraz zgoda na ich dalsze udostępnianie) przygotowanej pracy plastycznej wraz z krótkim opisem (tytuł, technika wykonania, inspiracja, okoliczności jej powstania) oraz danymi autora (imię, nazwisko, miejscowość, wiek, dane adresowe, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku osób nieletnich podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów).
oraz prezentację multimedialną, której istotą będzie uchwycenie i pokazanie lokalnych tradycyjnych technik zdobniczych oraz regionalnych wzorów o motywach kwiatowych; prezentacja może zawierać teksty, fotografie własne i archiwalne, samodzielnie przygotowane filmiki oraz grafiki.

Punktem wyjściowym prezentacji konkursowej może być np. rozmowa – wywiad z twórcą ludowym, rzemieślnikiem, etnografem, pracownikiem muzeum/skansenu. Inspiracją może być także stara rodzinna fotografia, tradycyjny wyrób, ciekawe miejsce w terenie czy fragment ekspozycji skansenowskiej, do którego zbudowana zostanie tematyczna narracja, być może poparta wiedzą naukową pochodzącą z publikacji o charakterze etnograficznym. Istotny jest międzypokoleniowy przekaz, utrwalenie, propagowanie i promocja zdobytej wiedzy.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 17 października 2022 r.
Proszę pamiętać o dodaniu zeskanowanych zgód w załącznikach! 🙂

Najciekawsze prace, przesłane przez instytucje biorące udział w projekcie, zostaną ocenione przez wspólną komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli partnerów projektu SKANSENOVA (www.skansenova.pl). Komisja ta oceniać będzie prace pod kątem wartości merytorycznej (zgodność ze specyfiką regionu, tradycyjna forma, zawarte w opisie informacje) oraz wartości artystycznej wykonanego wytworu oraz zgłoszonej prezentacji multimedialnej.

Prace laureatów zaprezentowane zostaną na stronach internetowych partnerów projektu SKANSENOVA.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Ustawienia