Konserwacja XVIII-wiecznego spichlerza z Kościelca na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

Konserwacja XVIII-wiecznego spichlerza z Kościelca na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.

Działanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 2 „Rozwój instytucji muzealnych”.

W roku 2014 Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec rozpoczęło realizację kolejnego zadania dofinansowanego ze środków ministerialnych. Po zakończeniu konserwacji wyposażenia XVII-wiecznego kościoła z Ryczowa konserwacji poddany zostanie kolejny obiekt jakim jest XVIII-wieczny spichlerza z Kościelca.

Obiekt ten został przeniesiony na teren skansenu w latach 60-tych XX wieku i był wykorzystywany w celach prezentacji ekspozycji stałej. Obecnie w jego wnętrzach prezentowane są wystawy czasowe. Budynek poddany konserwacji przy przenoszeniu w chwili obecnej wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich obejmujących belki ścienne i gontowe pokrycie dachu.

Planowane roboty konserwatorskie zostaną poprzedzone przeprowadzeniem gruntownych badań ilustrujących stan obiektu i pozwolą na określenie metod i zakresu prac konserwatorskich oraz określenie precyzyjnego kosztorysu robót.

Konserwacja będzie pierwszym etapem prac związanych z podniesieniem jakości wystaw organizowanych w obiekcie i przystosowania go do potrzeb i wymogów współczesnego odbiorcy.

Wykonane roboty konserwatorskie przygotują także obiekt do kompleksowej wymiany wyposażenia ekspozycyjnego które realizowane będzie w latach następnych.

Całościowe zrealizowanie zaplanowanych prac poza podniesieniem jakości wystaw czasowych organizowanych w spichlerzu umożliwią także wykorzystywanie go w działalności edukacyjnej Muzeum, poprzez prowadzenie w obiekcie lekcji i warsztatów muzealnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz odczytów i wykładów tematycznych dla starszych odbiorców. Konserwacja, wzmocnienie i zabezpieczenie ścian budynku pozwoli również na montaż urządzeń ułatwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Należy zaznaczyć, że prace konserwatorskie wykonane w skansenie zarówno w latach ubiegłych jak i obecnie, prowadzone są przy znacznym wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach ogólnopolskiego programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 2 „Rozwój instytucji muzealnych”. Poprzez uczestnictwo w tym programie Muzeum ma możliwość uzyskania finansowania nawet do 75% kosztów prac ze środków centralnych. Planuje się, że również roboty prowadzone w kolejnych latach realizowane będą w oparciu o ten model finansowania.

Ustawienia