Konserwacja barokowego ołtarza bocznego i elementów wyposażenia w kościele z Ryczowa

Konserwacja barokowego ołtarza bocznego i elementów wyposażenia w kościele z Ryczowa

Działanie dofinansowane  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 2 „Rozwój instytucji muzealnych”.

 

W roku 2013 Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec przystąpiło do realizacji trzeciego etapu prac konserwatorskich w jednym ze swoich najcenniejszych obiektów, jakim jest pochodzący z XVII wieku Kościół z Ryczowa. Ze względu na warunki w jakich przebywają zabytki – czyli ogólnie dostępny dla zwiedzających, oryginalny drewniany kościółek w którym nie można zapewnić odpowiednich warunków mikroklimatycznych – dyrekcja Muzeum podjęła decyzję o podjęciu kompleksowych prac konserwatorskich w odniesieniu do całego wyposażenia obiektu. Zrealizowane w latach wcześniejszych prace konserwatorskie objęły odnowienie późnorenesansowego, trójdzielnego ołtarza głównego oraz konserwację ołtarza bocznego i elementów ściany bocznej, zniszczonych przez zaciekającą wodę. Obydwa XVII – wieczne ołtarze są niezwykle cennymi eksponatami, jako że stanowią oryginalne, pierwotne wyposażenie kościoła i wraz z nim zostały przeniesione na teren Muzeum. W roku 2013 przeprowadzono prace związane z konserwacją ostatniego z ołtarzy znajdujących się w kościele, a także konserwacja belki tęczowej która wraz z grupą ukrzyżowania znajdującą się na niej, oddziela prezbiterium od nawy głównej. Prace konserwatorskie objęły nie tylko stałe wyposażenie kościoła ale także eksponowane w nim dwa pochodzące z XVIII i XIX wieku feretrony procesyjne oraz zaprojektowaną przez Jacka Malczewskiego chorągiew Bractwa Górników Kopalni Węgla Gazowego z Tenczynka.

Wykonane prace zakończą zabiegi związane z zabezpieczeniem wnętrza obiektu, natomiast działania planowane na rok 2014 skupiać się będą na instalacji urządzenia gaśniczego typu „FOG”, które zabezpieczyć ma wygiełzowski kościółek przed pożarem, oraz wymianą części gontów dachowych i deskowego szalowania ścian.

Należy zaznaczyć, że prace wykonane zarówno w latach ubiegłych jak i w roku 2013, prowadzone są przy znacznym wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach ogólnopolskiego programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 2 „Rozwój instytucji muzealnych”. Poprzez uczestnictwo w tym programie Muzeum ma możliwość uzyskania finansowania nawet do 75% kosztów prac ze środków centralnych. Planuje się, że również roboty prowadzone w kolejnych latach realizowane będą w oparciu o ten model finansowania.

Ustawienia