Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych drewnianych obiektów kubaturowych na terenie Muzeum NPE w Wygiełzowie – 2015

 

 

Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych drewnianych obiektów kubaturowych na terenie Muzeum NPE w Wygiełzowie – 2015

Działanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe” – priorytet 2 – “Wspieranie działań muzealnych”

 

 

 

NOWE STRZECHY W WYGIEŁZOWIE

 

Dofinansowanie ze środków ministerialnych umożliwiło wykonanie pilnych prac konserwatorskich w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie

 

 

W maju 2015 r. przeprowadzono wymianę poszycia dachowego na dwóch obiektach architektury drewnianej z terenu Małopolski Zachodniej przeniesionej na teren Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.

 

Wytypowane do konserwacji obiekty od wielu lat są narażone na niszczenie struktury drewnianej przez aktywność drewnojadów, a także pojawiających się grzybów pleśniowych. Pomimo systematycznych zabiegów chroniących i zabezpieczających drewno metodą punktowego i miejscowego działania środkami owado i grzybobójczymi, proces niszczenia postępuje.

 

Nową strzechą pokryto chałupę sołtysa z Przegini Duchownej zbudowaną z drzewa modrzewiowego w 1862 r. Jest to ciekawy przykład domu zamożnego chłopa. Wyposażenie jej wnętrza stanowią oryginalne sprzęty pozyskane wraz z obiektem, co stanowi wyjątek w zbiorach Muzeum.

Drugim konserwowanym obiektem jest stodoła plebańska z Regulic z końca XVIII w., będąca przykładem oryginalnej ośmiobocznej stodoły z terenów Małopolski Zachodniej, z wysokim spadzistym dachem i kamienną podmurówką.

 

Powyższe budynki, jak i trzeci na terenie skansenu – spichlerz folwarczny z poł. XIX w., pochodzący z dawnego majątku ziemskiego sióstr Wizytek w Giebułtowie, w tym roku zostaną poddane fumigacji, czyli zwalczaniu szkodników za pomocą substancji chemicznych poprzez gazowanie drewnojadów.

 

Obiekty te znajdują się na trasie turystycznej Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, corocznie odwiedzanej przez liczne rzesze zwiedzających (ok. 70 tys. osób). Ponadto wykorzystywane są przy realizacji zajęć warsztatowych oraz tematycznych ścieżek edukacyjnych oferowanych przez Muzeum zarówno dla dzieci jak i dorosłych, używane są również podczas plenerów fotograficznych i filmowych.

 

Prace konserwatorskie wykonane w skansenie w Wygiełzowie zarówno w latach ubiegłych jak i obecnie, prowadzone są przy znacznym wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury       i Dziedzictwa Narodowego w ramach ogólnopolskiego programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 2: „Wspieranie działań muzealnych”. Poprzez uczestnictwo w tym programie Muzeum ma możliwość uzyskania finansowania nawet do 75% kosztów prac ze środków centralnych. Planuje się, że prace prowadzone w najbliższych latach również będą realizowane w oparciu o ten model finansowania.

 

 

 

 

 

chałupa z Przegini. przed str s

 

Chałupa sołtysia z Przegini Duchownej przed wymianą strzechy.
 

chałupa z Przegini. w trakcie prac str s

 

Chałupa sołtysia z Przegini Duchownej w trakcie prac strzecharskich.
 

chałupa z Przegini. po str s

 

Chałupa sołtysia z Przegini Duchownej po zakończeniu robót.
 

stodoła z Regulic. przed str s

 

Stodoła z Regulic przed wymianą strzechy.
 

stodoła z Regulic. w trakcie prac str s

 

Stodoła z Regulic w trakcie prac strzecharskich.
 

stodoła z Regulic. po str s

 

Stodoła z Regulic po zakończeniu robót.

 

 

 

 

 

Ustawienia