,,LALKI ŚWIATA” – wystawa czasowa

Drewniane laleczki

Wystawa Lalki Świata z kolekcji Ewy i Jagody Liszki.
Ekspozycja obejmie kolekcję ponad 1000 lalek z niemal wszystkich stron świata m.in. Meksyku, Francji,Ewadoru, Indii, Japonii. Lalki ubrane są w tradycyjne, narodowe stroje ludowe, które ukazują kulturę danego państwa czy regionu.

Wystawa Lalki świata powstała z potrzeby wywołania uśmiechu na twarzach dorosłych
i dzieci. Lalki zawsze przywołują wspomnienie dzieciństwa, które zachowujemy w pamięci jako czas
przeżywamy w sposób szczególny. Prezentowana wystawa ma na celu nie tylko sprowokowanie do
powrotu myślą do dzieciństwa, ale także przybliżenie świata wszystkim, którzy zechcą ją zwiedzić.
W naszej kulturze „lalka” funkcjonuje jako zabawka mająca miniaturową postać ludzką, często dziecięcą.
Celem ekspozycji jest pokazanie lalki jako części kultury danego kraju – co ma własną duszę, swoją historię
i być może kryje w sobie tajemnicę. Oprócz aspektów edukacyjnych wystawa ma duże walory estetyczne, rozwija wyobraźnię, budzi zamiłowanie do podróży, poszerza znajomość różnych kultur i obyczajów. Pomaga w zdobyciu
umiejętności przyporządkowania przedstawionych eksponatów do krain geograficznych, a także pozwala tworzyć dalsze odniesienia do tradycji, stylów i kontekstów historyczno-społecznych. Odmienne stroje ukazują bowiem zróżnicowanie kultur, ras ludzkich i narodowości, a tło wystawy pozwala na wzbogacenie wiedzy w sposób inny niż szkolny.
Wystawa przeznaczona jest dla różnych grup wiekowych – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Bogata kolorystyka, różne techniki wykonania oraz niespotykane połączenia materiałów rozwijają wyobraźnię plastyczną i pomagają wykształcić, przede wszystkim młodym ludziom, zmysł estetyczny. Tego rodzaju wystawy jako formy oddziaływania na dzieci i młodzież sprzyjają ich rozwojowi, a zastosowanie wyrazistej kolorystyki jeszcze bardziej pobudza młodego odbiorcę do szybszego przyswajania wiadomości i kojarzenia faktów. Dlatego wystawa może być wykorzystywana jako lekcja uzupełniająca program nauczania z zakresu plastyki, geografii, historii, etnografii oraz lekcji wychowawczej. Prezentowane eksponaty pochodzą z prawie wszystkich kontynentów. Są to lalki: magiczne, rytualne, nagrobne, marionetki i lalki teatralne oraz porcelanowe, unikatowe egzemplarze, okazjonalne i ozdobne, a także te produkowane masowo na potrzeby sklepów z pamiątkami (np. polskiej Cepelii). Wystawie towarzyszą plansze z kolorowymi fotogramami przedstawiające dorosłych i dzieci w strojach rytualnych, regionalnych i narodowych pochodzących z rożnych kultur z całego świata oraz mapa polityczna świata jako pomoc dydaktyczna. Niezaprzeczalny atut wystawy stanowią jej aspekty: edukacyjny, estetyczny i poznawczy – kształtujące zainteresowania i rozwijające pasje.

Strona kolekcjonerek: http://www.lalkiswiataewa.pl/index.html

Wystawa czasowa: ,, Lalki Świata ‘’

Czas ekspozycji:  10 marca 2020 – 20 maj 2020 roku

Miejsce ekspozycji: Dwór z Drogini, na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Ustawienia