„LEKCJE WARSZTATOWE”

W zrekonstruowanej remizie strażackiej w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie  od września do października 2020 r. zorganizowany został cykl bezpłatnych 15 lekcji warsztatowych dla dzieci i młodzieży pn. „Ogniki”, których tematyka związana była z: zapoznaniem dzieci z zawodem i pracą strażaka, historią pożarnictwa i rolą OSP. Zajęcia odbyły się w dniach: 27.09.2020 r. (grupa indywidualna-14 osób), 30.09.2020 r. (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimu-6 osób z niepełnosprawnością), 01.10.2020 r. (Szkoła Podstawowa w Jankowicach-7 osób), 02.10.2020 r. (Przedszkole i Żłobek „Narnia” z Wieliczki – 2 grupy – łącznie 27 osób), 06.10.2020 r. (Placówka Oświatowa JONATAN z Bielsko-Białej – 2 grupy – łącznie 20 osób
z niepełnosprawnościami), 07.10.2020 (Szkoła Podstawowa Raciborowice- 2 grupy – łącznie 33 osób), 08.10.2020 r. (Szkoła Podstawowa nr 95 z Krakowa-17 osób), 12.10.2020 r. (Szkoła Podstawowa Raciborowice-2 grupy-łącznie 28 osób), 19.10.2020 (Szkoła Podstawowa Płoki – 9 osób), 23.10.2020 (Przedszkole Płoki
– 2 grupy – łącznie 25 osób).

Lekcje miały charakter praktycznych zajęć warsztatowych. Na warsztatach w zrekonstruowanej  remizie strażackiej ze Złotnik uczestnicy zapoznali się z zawodem i pracą strażaka, budzeniem szacunku do pracy strażaków, kształtowaniem prawidłowych nawyków w sytuacji zagrożenia i zdrowia.
Na zajęciach warsztatowych uczestnicy malowali także bawełniane plecaki z motywem straży pożarnej pisakami do tkanin, przebierali się w stroje strażackie oraz brali udział w zabawie ruchowej – gaszeniu pożarku hydronetką.

W lekcjach warsztatowych wzięło udział łącznie  186 osób. Lekcje będą kontynuowane w ramach działalności muzeum.

Warsztaty zrealizowano w ramach mikroprojektu pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Ustawienia