Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie. Informacja z przebiegu realizacji za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

3.7. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie. Działanie 6.3 RPO  W/MNPZL/02

Po podpisaniu w 2022 roku umowy na budowę nowego budynku Muzeum Pożarnictwa oraz przejęciu zbiorów od jednostki OSP w Alwerni, rozpoczęły się intensywne prace budowlane Przetarg na budowę muzeum wygrała firma ARCO SYSTEM Sp. z o.o. z Oświęcimia. Inwestycja miała na celubudowę przy ul. Korycińskiego 6a w Alwerni nowoczesnej siedziby Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa – 3-kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 2 239,7 m² wkomponowanego w istniejącą zabudowę i teren, spełniającego wszystkie wymagania stawiane przed muzeami o profilu technicznym. W ramach projektu powstała również sensoryczna ekspozycja plenerowa o charakterze edukacyjnym oraz zagospodarowanie terenu najbliższego otoczenia nowej siedziby Muzeum, w tym  amfiteatru w północnej części terenu inwestycji oraz niezbędne miejsca parkingowe i mała architektura. Budynek został wyposażony w dobrze skomunikowane: pomieszczenia przeznaczone dla organizowania eskpozycji stałych oraz czasowych, salę edukacyjną typu „Ognik”, dwie sale wielofunkcyjne przystosowane do prowadzenia działalności edukacyjnej i konferencyjnej o łącznej powierzchni 66 m², strefę obsługi zwiedzających i niewielką kawiarenkę.

Warto podkreślić, że nie tylko przestrzeń muzealna nabierze nowego blasku, ale także zbiory, które zostaną uzupełnione o unikatowe eksponaty. Przejęcie zbiorów od OSP to krok w kierunku kompleksowej dokumentacji i prezentacji historii lokalnej straży pożarnej, tym samym budynek obejmuje magazyn muzealiów oraz pracownię konserwatorską umożliwiającą opracowywanie obiektów mało- i średnio gabarytowych, a także zaplecze administracyjno-sanitarne niezbędne do prowadzenia działalności. Obiekt spełnia  wszystkie warunki wymagane przez obecne normatywy oraz wymagania wynikające z wymogów UE w ramach programów wsparcia, a w szczególności posiadać przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Końcem roku, etap budowlany został zakończony i jednocześnie podpisana została umowa na wyposażenie nowego Muzeum Pożarnictwa. Ekspozycje planowane na nową siedzibę Muzeum obiecują bogatą podróż przez technologie, strategie i bohaterstwa związanego z działaniami straży pożarnej.  Umowa na nową ekspozycję została zawarta pomiędzy  Markiem Bębenkiem – dyrektorem Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie, a firmą Group AV Sp. z o.o. z Warszawy, reprezentowaną przez Panią Agatę Sitko – koordynatorkę projektu dnia 5 listopada 2023 r. Zamówienie obejmuje wykonanie nowoczesnej wystawy narracyjnej pod roboczym tytułem “Walka z żywiołem przez pokolenia”, wykorzystującej ciekawą i pomysłową scenografię, multimedia oraz modele interaktywne ułatwiające zrozumienie zjawisk i mechanizmów wykorzystywanych w urządzeniach do gaszenia pożaru. Wystawa obejmuję powierzchnie ponad 1 300 m2 i jest usytuowana na trzech kondygnacjach, dotyczyć będzie dziejów oraz dorobku polskiego pożarnictwa, historii najdonioślejszych akcji gaśniczych XX w., dziedzictwa ruchu OSP ze szczególnym podkreśleniem historii OSP w Alwerni oraz sylwetki jej założyciela po 1945 r. – Zbigniewa Gęsikowskiego. Na wystawie będzie można zobaczyć duża ilość eksponatów związanych ze strażą pożarną, w tym kilkanaście pojazdów strażackich, motopompy, prądownice i wiele innych. 

Do 31 grudnia 2023 r. roboty budowlane dotyczące budowy nowej siedziby i zagospodarowania terenu przy Muzeum Pożarnictwa w Alwerni zostały wykonane i zapłacone. W dniu 18 grudnia 2023 r. uzyskano prawomocną decyzję o zgodzie na użytkowanie z PINB.

W dniu 5 październiku 2023 r. podpisano umowy z wykonawcą wystawy stałej w muzeum Group AV Sp. z o.o. ul. Modlińska 6 03-216 Warszawa, termin realizacji umowy: 5 marca 2024 r, umowa opiewa na kwotę 4 437 852 zł netto. Do końca roku 2023 zrealizowano i zapłacono ww. wykonawcy  51,5 % wartości kontraktu.

Stopień realizacji wystawy: wykonano  wszystkie ścianki działowe i aranżacyjne, wykonano częściowo obudowy do monitorów, multimediów, zrealizowano dostawę większości sprzętu it, av niezbędnego do produkcji wystawy, w realizacji okablowanie wystaw, trwają intensywne prace nad aplikacjami, kontentami, realizowana jest produkcja gablot, podestów (po uzgodnieniu wykonawczym z Zamawiającym).   W dniu 9 listopada 2023 r. podpisano umowę z dostawcą wyposażenia (dla części biurowej, magazynowej, sal edukacyjnych, archiwum, biblioteki) ALNAG Barbara Wróbel ul Zygmunta Miłkowskiego, nr 3,  30­349 Kraków; termin realizacji umowy: 29 lutego 2024 r, umowa opiewa na kwotę 535 884,24 zł netto. Do końca roku 2023 zrealizowano i zapłacono ww. wykonawcy  28,5 % wartości kontraktu.

Stopień realizacji: zrealizowano dostawę mebli i wyposażenia magazynku na poz. -1, wyposażenia biblioteki (częściowo), wyposażenia sal. edukacyjnych na poz. +1 (częściowo).  

W 2024 r. planuje się: kontynuację prac nad wystawą stałą, planuje się wykonanie prac konserwatorskich przy kolejnych obiektach przeznaczonych na wystawę; planuje się zakończenie wyposażenia budynku (pomieszczenia biurowe, sale. edukacyjne, biblioteka, archiwum); planuje się zakończenie prac instalacyjnych w hali oraz zakończenie wyposażenia hali magazynowej dla pojazdów strażackich.  

Gmina Alwernia (partner w projekcie) planuje: zakończenie wykonania ekspozycji plenerowej przy nowej siedzibie muzeum;  zakończenie realizacji działań promocyjnych na rzecz projektu, w tym: kampanii promocyjnej, stworzenie wystawy objazdowej, zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych przy drogach na terenie gminy.

Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięcia (zadania) wieloletniego na 31.12.2023 rok. Okres realizacji styczeń 2020 – czerwiec 2023, łączne planowane nakłady finansowe (w całym okresie realizacji  28 636 444 zł.)   

W tym:   

  • środki z budżetu WM w tym: środki własne WM  20 013 694 zł.  
  • środki poza budżetem WM UE  8 100 000 zł.         

           Całkowity zakres rzeczowy:

  • opracowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej, projektowej                                   i aplikacyjnej,
  • budowa nowej siedziby Muzeum wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia, parametry techniczne projektowanego budynku (etap koncepcji): powierzchnia użytkowa 2 239,7 m2; wysokość ok. 12 m, kubatura 11 718,15  m3, powierzchnia zabudowy  ok. 1038  m2; powierzchnia ekspozycji ok. 1500 m2,
  • stworzenie nowoczesnych ekspozycji, w oparciu o autorski, innowacyjny scenariusz oraz z wykorzystaniem multimedialnych technologii, które stanowić będą nową ofertę kulturową,
  • przeprowadzenie prac konserwatorskich przy wybranych obiektach muzealnych przeznaczonych do eksponowania na wystawach stałych,
  • zakup środków trwałych stanowiących ogólne i specjalistyczne wyposażenie siedziby, wyposażenie będzie służyć do realizacji programu kulturowego,
  • zakup całorocznych magazynowych hal namiotowych przeznaczonych do przechowywania muzealiów i wyposażenia.

Informacja z przebiegu realizacji za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

Wizualizacja Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

Podpisanie umowy na budowę nowe budynku MP

Podpisanie umowy na przejęcie zbiorów

Budowa nowej siedziby MP

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby

Ciąg dalszy prac budowalnych

Podpisanie umowy na realizacje ekspozycji stałej

Ustawienia