,,MILAN FIALA – malarstwo” – wystawa czasowa

obrazy

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie prezentuje autorską wystawę Pana Milana Fiali.
Ekspozycja znajduję się w Dworze z Drogini. Prezentowane działa to cykl obrazów ,,Mój Grechuta” oraz ,,Pory roku”.

Milan Fiala, urodzony w 1955 r. w Uherské Hradiště (Czechy), od 2017 mieszka w Świętochłowicach.
Wykształcenie: studiował na uczelniach technicznych : VŠB – Technical University of Ostravaw (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ) – na kierunkach : metalurgia i fizyka ,które ukończył w 1984 roku, a następnie studiował kontrolę jakości i metrologię na Faculty of Electrical Engineering and Computer Science w Brnie ( Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně), którą ukończył w 1990 roku. Uczęszczał na indywidualne studia artystyczne, w 1988 otrzymał tytuł –profesjonalnego, niezależnego artysty.

Milan Fiala maluje surrealistyczne obrazy naznaczone nutą poetycką związaną z Jego osobistymi przeżyciami i zainteresowaniami. Na pytanie co stanowi jego inspirację artystyczną, odpowiada… „To, że przede wszystkim istnieję( žiju),a to oznacza – radość, która jest potrzebna, jak również ból, który jest potrzebny, aby zrozumieć… Istnieję, to znaczy …Szukam ! ”.. Niezwykła, ekspresyjna kolorystyka jego obrazów wciąga w świat baśniowy pełny symbolicznych odniesień do ludzkiej egzystencji, niepokoju, cierpienia, wielkich namiętności, który pochłania… Artysta o swoich obrazach mówi;.. „że każdy z nich jest dla niego pojedynkiem, każdy obraz to narodziny…” I to daje się zauważyć na obrazach – jak nieprzenikniona więź łączy artystę z jego dziełem..

W swojej twórczości Milan Fiala nie ukrywa fascynacji artyzmem Salvadora Dali i Leonarda da Vinci. Stosuje własną technikę malowania, olej na desce i płótnie, malarstwo z lazurą (farba+ żywica), którą wykonuje palcami. Technika jak mówi, zaczerpnięta została od mistrza Leonarda.
Milan Fiala ze względu na nowy rozdział w swoim osobistym życiu, ostatnie lata wystawiał swoje obrazy w Polsce m.in. w Krakowie, w Katowicach, w Gliwicach i innych. Namalował cykl obrazów do utworów Marka Grechuty oraz cykl „Rok” prezentujący 12 miesięcy z życia człowieka. Obrazy Milana Fiali znajdują się muzeach i w prywatnych zbiorach w Europie: Polsce, Słowacji ,Czechach, Francji, Niemczech, Turcji w Stanach Zjednoczonych i Australii.
Opracowała Ewa Alicja Liszka

Strona artysty:  https://www.facebook.com/MilanFialaArt/

Wystawa czasowa: ,, Milan Fiala-malarstwo ‘’

Czas ekspozycji:  10 marca 2020 – 20 maj 2020 roku

Miejsce ekspozycji: Dwór z Drogini, na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Ustawienia