Milion złotych na projekty kulturalne

Dnia 7 czerwca 2021 roku na terenie naszego skansenu odbyła się uroczystość wręczenia symbolicznych gwarancji dofinansowania dla beneficjentów konkursów z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego z powiatów: myślenickiego, suskiego i wadowickiego przez Panią Iwonę Gibas z zarządu województwa.
Czeki dotyczyły konkursów Mecenat Małopolski – I edycja, Mecenat Małopolski bis, Kapliczki Małopolski oraz Ochrona zabytków Małopolski. W wydarzeni wzięli udział radni województwa: Danuta Kawa i Rafał Stuglik.

Więcej na : https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/milion-zlotych-na-projekty-kulturalne?fbclid=IwAR13S7X96XwAEIVVwF6uW2ksNtFHRl88g9_VtFA45P4UZ7aprfs-n-H9rQU

Ustawienia