Miodobranie 2023

Mimo, iż pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu do skansenu przybyli pszczelarze, a także wielbiciele produktów pszczelich. Na scenie rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą pasiekę w powiecie chrzanowskim. Główną nagrodę otrzymał Łukasz Jaworek. Dodatkowo w zabytkowym spichlerzu z Bobrka odbyły się warsztaty tworzenia świec z węzy i konkurs plastyczny dla dzieci. Na zakończenie najmłodsi mogli zobaczyć przedstawienie “Skarb to nie tylko złoto”.

Ustawienia