Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – Archiwum przetargów

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Numer ogłoszenia – 128599-2016 
Data zamieszczenia: 11.07.2016 r.

 

Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi.
Numer ogłoszenia: 39280 – 2016.
Data zamieszczenia: 22.02.2016. 

Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 6.1.1., wraz z załącznikami, w tym w szczególności wniosku aplikacyjnego, analiz oraz dokumentacji projektowej budowlanej dla inwestycji polegającej na konserwacji Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 1/15

na najem lokalu użytkowego w obiekcie Zamek Lipowiec

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 5/14

na najem części nieruchomości gruntowej na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 4/14

na najem części nieruchomości gruntowej na parkingu przy wejściu głównym do Muzeum.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 3/14

na najem lokalu użytkowego

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 2/14

na najem lokalu użytkowego

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 1/14

na najem części nieruchomości gruntowej na Zamku Lipowiec

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Konserwacja chorągwi Bractwa Górników Kopalni Węgla Gazowego z Tenczynka w ramach zadania Konserwacja barokowego ołtarza bocznego i elementów wyposażenia zabytkowego kościoła z Ryczowa na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych

 

mkidn

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Organizacja XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Konserwacja Grupy Ukrzyżowania wraz z belką tęczową będących elementami wyposażenia w zabytkowym kościele z Ryczowa na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych

 

mkidn

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Konserwacja barokowego ołtarza bocznego w zabytkowym kościele z Ryczowa na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych

 

mkidn

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Modernizacja sytemu sygnalizacji pożaru w Skansenie w Wygiełzowie

  

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Organizacja XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Organizacja XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej 
i Organowej w Wygiełzowie.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Konserwacja ołtarza bocznego i elementów ściany w zabytkowym kościele z Ryczowa.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych
mkidn

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – budowa amfiteatru wraz z obiektami towarzyszącymi dla imprez rodzinnych i masowych na działce 1634/1 i części działek 826 i 828, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz załączonym Przedmiarem Robót.

Ustawienia