Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wydało publikację prezentująca bogactwo przyrodniczo-kulturowe regionu – „Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego”

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w roku 2021 prowadziło badania na temat ziół i ziołolecznictwa w powiecie chrzanowskim. Przeprowadzone kwerendy, wywiady etnograficzne stały się materiałem wyjściowym dla prac przy artykułach napisanych w 2022 roku. W efekcie powstała książka prezentująca bogactwo przyrodniczo-kulturowe regionu.

Publikacja składa się z  sześciu rozdziałów napisanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: botanika, etnologów oraz historyka.  Taki dobór autorów sprawia, że podejmowane zagadnienia rozważane są z  odmiennych perspektyw, charakteryzują się różnymi ujęciami danego tematu.

Niniejsza publikacja wypełnia istniejące braki w literaturze przedmiotu, w materiałach archiwalnych i terenowych poświęconych ludowemu zielarstwu w Polsce. Prezentuje i zarazem podsumowuje tradycję zbieractwa ziół, praktykowaną zarówno w przeszłości, jak i w czasach współczesnych, z uwzględnieniem szerszego kontekstu kulturowego regionu.

Książka prezentuje zagadnienia związane z występowaniem roślin leczniczych na terenie powiatu chrzanowskiego oraz ich zastosowania w obrzędowości, zwyczajach rodzinnych i życiu codziennym oraz w tradycji kulinarnej. „Zioła
i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego” to również spojrzenie na współczesną praktykę wykorzystania roślin.

Opracowano na podstawie wstępu z książki „Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego” autorstwa Izabeli Jarczyk.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

Ustawienia