Nowa siedziba Muzeum Pożarnictwa

Siedziba Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni ma być gotowa jesienią 2023 roku.

Nowa siedziba Muzeum Pożarnictwa umożliwi odpowiednie wyeksponowanie istniejącej kolekcji Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa oraz stworzenie właściwych warunków dla zabezpieczenia jego zbiorów.

W ramach niniejszego projektu nastąpi kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu krajowym, w tym poprawa stanu zachowania kilkunastu muzealiów przeznaczonych do eksponowania na wystawach stałych. W nowej siedzibie kadra Muzeum zyska zaplecze do prowadzenia dynamicznej działalności programowej, w tym edukacyjnej ukierunkowanej na tematyczny profil tej placówki.

Okres realizacji projektu: I.2020 – IX.2023

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Ustawienia