Otwarcie stałej ekspozycji w remizie strażackiej ze Złotnik

Dnia 27.09.2020 r. odbyło się otwarcie stałej ekspozycji w zrekonstruowanej remizie strażackiej ze Złotnik,
prezentującej tradycje Ochotniczych Straży Pożarnych oraz rolę strażaków ochotników w życiu społecznym
i kulturalnym społeczności wiejskiej, podczas otwarcia odbyły się zajęcia warsztatowe dla dzieci ,,Ogniki’’ związane
z historią pożarnictwa i rolą OSP. Zajęcia miały na celu zapoznanie dzieci z zawodem i pracą strażaka, budzenie szacunku do pracy strażaków, kształtowanie prawidłowych nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia a także rozwijanie kreatywności oraz sprawności manualnej uczestników.

Inwestycja realizowana jest w ramach mikroprojektu pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Film zrealizowany przez Chrzanowską Telewizję Lokalną:

Ustawienia