Pałac Kirchmayerów w Pleszowie

Dwór w Pleszowie

Pleszów był wsią będącą własnością rycerską. Od XIV wieku Pleszów należał do rodziny Pleszowskich, którzy posiadali herb Łabędź. Na początku XVI wieku, wieś należała kolejno do rodziny Tarnowskich, Kościeleckich, oraz Ostrogskich,
w wieku XVII przeszła w ręce Zasławskich, Lubomirskich. Pod koniec XVIII wieku, właścicielami wsi zostali Czartoryscy.
Ród ten wybudował drewniany dwór, o prostokątnej budowie z dwiema prostopadłymi oficynami, mający przed głównym wejściem ogród w stylu francuskim.

Dobra od Czartoryskich, na drodze licytacji przejął następnie kupiec i bankier krakowski Wincenty Antonii Kirchmayer.
W wieku XIX, Wincenty dokonał wyburzenia dworu wzniesionego przez rodzinę Czartoryskich. W jego miejscu wybudował murowany pałac w stylu klasycystycznym. Istniejący ogród przekształcił w park krajobrazowy z alejkami i stawami.
W wyniku bankructwa Wincentego Kirchmayera, pałac i dobra w Pleszowie w roku 1875, przeszły na własność Pinkasa Atteslandera. Następnie, majątek pleszowski był w posiadaniu hrabiego Kazimierza Roberta Osiecimskiego-Hutten-Czapskiego i jego żony Marii ze Śniadeckich. Dokonali oni przebudowy pałacu, dobudowując w zachodniej części, wieżę na której umieszczono herby właścicieli Lubicz i Leliwa.

W latach I wojny światowej  majątek i pałac należały do rodziny Korwin –Kochanowskich, którzy dzierżawili go zakonowi salezjanów. Następnie funkcjonowała tutaj restauracja. W 1929 roku, pałac został zakupiony przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości z przeznaczeniem na sierociniec i szpital. Od roku 1992, pałac Kirchmayerów jest siedzibą stowarzyszenia Monar, mieści się w nim Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny.

Bibliografia:
Witecki S.,”Pleszów”, [w:] “Sakralne Dziedzictwo Małopolski”, 2020,
https://sdm.upjp2.edu.pl/miejscowosci/pleszow, dostęp 30.07.2020.
Strona internetowa Dom Monaru Kraków, http://dommonarukrakow.pl/dom-monaru/historia/, dostęp 30.07.2020.
Strona internetowa Katalog polskich zamków, pałaców i dworów, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/3117/Krakow_-_Pleszow/, dostęp 30.07.2020.
Strona internetowa Polska Niezwykła, http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/34387,krakow-zespol-dworsko-parkowy-w-pleszowie.html, dostep 30.07.2020

Ustawienia