Październik

chałupa

“Październik, bo paździerze baba z lnu cierlicą bierze”
Nazwa miesiąca październik pochodzi od paździerzy. Paździerze to zdrewniałe części łodyg lnu lub konopi, powstające w wyniku oddzielania włókna lnianego bądź konopnego.Na polskiej wsi, powszechnie w październiku przystępowano do prac związanych z obróbką zebranego lnu. Celem tej pracy było pozyskiwanie włókna lnianego oddzielonego od suchych łodyg, czyli paździerzy. Paździerzami palono w piecu, nierzadko przerabiano je na sznury, czy worki. Natomiast z pozyskanego włókna wykonywano tkaniny: ubrania, pościele i worki.Często zamiennie miesiąc ten nazywano, więc: paździerzec, paździerzeń. Innym określeniem na październik jest również winnik, od trwającego w tym miesiącu winobrania.W miesiącu tym, większość prac polowych dobiegła już końca. Coraz dłuższe wieczory, sprzyjały natomiast wspólnej pracy (przędzenie lnu, darcie pierza, czy szatkowanie kapusty), czy spotkaniom towarzyskim. Takie formy spotkań, jeszcze bardziej integrowały lokalną społeczność, sprzyjały kojarzeniu się par. Nierzadko, kończyły się one wspólną zabawą. Październik, ze względu na znacznie większą ilość wolnego czasu, był także miesiącem w którym urządzano wesela.
Opracownanie: Izabela Jarczyk

Ustawienia