Planujemy wydać publikację! ,,Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego”.

W tym roku, a dokładnie w połowie grudnia Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec planuje wydać publikację pn. Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego. Publikacja jest podsumowaniem projektu realizowanego przez Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w latach 2021-2022. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa
i Tradycyjna.

W publikacji zawarte zostały wiadomości o zbieractwie ziół i ich zastosowaniu w czasach przeszłych, jak i w obecnych. Informacje te zostały pozyskane podczas prowadzonych kwerend archiwalnych oraz etnograficznych badań terenowych.

Dzięki publikacji będzie można poznać zagadnienia związane z występowaniem roślin leczniczych na terenie powiatu chrzanowskiego oraz ich zastosowaniem w obrzędowości, zwyczajach rodzinnych i życiu codziennym, w tradycji kulinarnej. Czytelnicy będą mogli zdobyć informacje na temat ziołolecznictwa, a także ludowych upraw ziół. W książce nie zabraknie współczesnych praktyk wykorzystania roślin przez mieszkańców powiatu chrzanowskiego.

Autorami rozdziałów są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: botanik, etnografowie i etnolodzy oraz historyk. Taki dobór autorów sprawia, że podejmowane zagadnienia rozważane są w odmiennych perspektywach, charakteryzują się interesującymi ujęciami danego tematu.

Publikacja dostępna będzie dla szerokiego grona odbiorców, poprzez udostępnienie jej w dystrybucji bezpośredniej, oraz w formie pliku pdf do bezpłatnego pobrania na oficjalnej stronie internetowej Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Szczegóły i dokładniejsze informację pojawiają się wkrótce ?

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  

Ustawienia