Podpisanie umowy na przejęcie zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

W dniu 28.01.2022 r. na terenie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni nastąpiło podpisanie umowy na przejęcie zbiorów, jest to kolejny etap dla zadania pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, wraz z  przejęciem zbiorów nastąpi ich inwentaryzacja i digitalizacja.

Nowa siedziba Muzeum Pożarnictwa umożliwi odpowiednie wyeksponowanie istniejącej kolekcji Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa, rozbudowę o kolejne eksponaty i stworzenie właściwych warunków dla zabezpieczenia zbiorów.
W ramach niniejszego projektu nastąpi kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym poprawa stanu zachowania kilkunastu muzealiów, co wygeneruje wiele korzyści społecznych i ekonomicznych zarówno w bezpośrednim otoczeniu, jak i również w skali subregionu. 
Kluczowym efektem projektu będzie nowoczesny budynek nowej siedziby wraz z nowym wyposażeniem umożliwiającym realizacje programu kulturowego oraz nową i atrakcyjną ekspozycją stałą.

Ustawienia