Podpisanie umowy na wykonanie ekspozycji stałej i wyposażenia dla Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

W dniu 05.10.2023 r. na terenie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni odbyło się podpisanie umowy pomiędzy
Markiem Bębenkiem – dyrektorem Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie, a firmą Group AV Sp. z o.o. z Warszawy, reprezentowaną przez Panią Agatę Sitko – koordynatorkę projektu.

Umowa zawiera zadanie na wykonanie ekspozycji stałej i wyposażenia dla Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, w ramach realizacji projektu Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie. Poddziałanie 6.3.1 – Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr.

Zamówienie obejmuje wykonanie nowoczesnej wystawy narracyjnej pod roboczym tytułem “Walka z żywiołem przez pokolenia”, wykorzystującej ciekawą i pomysłową scenografię, multimedia oraz modele interaktywne ułatwiające zrozumienie zjawisk i mechanizmów wykorzystywanych w urządzeniach do gaszenia pożaru.

Wystawa o powierzchni ponad 1 300 m2, zbudowana na trzech kondygnacjach nowej siedziby Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, dotyczyć będzie dziejów oraz dorobku polskiego pożarnictwa, historii najdonioślejszych akcji gaśniczych XX w., dziedzictwa ruchu OSP ze szczególnym podkreśleniem historii OSP w Alwerni oraz sylwetki jej założyciela po 1945 r. – Zbigniewa Gęsikowskiego.
Na wystawie będzie można zobaczyć duża ilość eksponatów związanych ze strażą pożarną, w tym kilkanaście pojazdów strażackich, motopompy, prądownice i wiele innych. Celem wystawy jest poruszyć oraz wzbudzić emocje za pomocą specjalnie opracowanej ścieżki w układzie chronologiczno-problemowym.

Ustawienia